Er Assistans logotyp
Er Assistans
i Mellansverige AB

Vill du prata med oss?

019-609 06 50

Hitta till oss

Se karta

Om oss

Med kunden i centrum

Er Assistans i Mellansverige AB arbetar med personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar barn och vuxna enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL). Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Vi möter våra kunder med empati och respekt.

Vår styrka ligger i det personliga engagemanget och vår lyhördhet inför varje individs vilja och behov. Bra och tydlig kommunikation skapar goda förutsättningar för bra assistans. Vi hjälper dig med all samordning kring din assistans. Vi har kunder i hela Sverige. Vi har kollektivavtal med KFO.

Assistent hjälper människa med funktionsnedsättning

Varför välja Er Assistans?

Vårt mål är att du som kund ska få assistenter som du trivs tillsammans med och känner dig trygg med. Därför är det en självklarhet för oss att du är delaktig genom hela rekryteringsprocessen och själv bestämmer vilka som ska anställas som dina personliga assistenter.

Dina önskemål i fokus

Vi sätter kunden i fokus och utformar assistansen efter varje enskilds kunds önskemål. Du får en assistansanordnare som respekterar dig och din situation. Vår målsättning är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du väljer dina assistenter

Vi lägger stor vikt vid att du och dina assistenter ska passa bra ihop och detta börjar vi med redan i första fasen av rekryteringen, där vi utser de bästa kandidaterna och dessa är du sedan med och väljer bland. Vi tar hänsyn till dina önskemål och assistenternas profiler så att du får hög kvalitet när det gäller matchningen.

En egen kontaktperson

Du får din egen kontaktperson som ansvarar för rekrytering och fortbildning av dina assistenter och din kontaktperson fungerar även som personalchef till dessa. Tillsammans med dig utser vi en arbetsledare för att sköta det dagliga arbetet. Det kan vara du själv, din företrädare eller någon av dina assistenter. Din kontaktperson hjälper dig med all samordning av din assistans. Vi håller en tät och nära kontakt med våra kunder och assistenter.

Vill du ha assistans?

Våra värderingar

Våra nyckelord är närhet, ärlighet och öppenhet. Det viktigaste för Er Assistans är att den assistansberättigade har kontroll över sin personliga assistans och att personalen känner sig delaktig i hur arbetet utförs.

Alla har lika värde

Vi anser att alla människor har lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Vi tycker att det är viktigt att visa stor lyhördhet för värderingar, förutsättningar och behov.

Närhet och öppenhet

Vi lägger stor vikt vid att personalen arbetar med närhet och öppenhet i kontakten med den assistansberättigade.

Stöd för den enskilde

Vi finns alltid som ett stöd för den enskilde för att den enskilde skall kunna leva utifrån sin identitet och personlighet, vilket innebär ett värdigt liv. Självbestämmande, respekt och integritet är centralt i våra medarbetares arbete med den assistansberättigade.

Medarbetare som gör sitt yttersta

En förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är att ha kompetenta medarbetare som är lyhörda för den assistansberättigade och dennes behov och önskemål. Medarbetare som känner sig trygga i sin yrkesroll och som arbetar med respekt för individen. Den assistansberättigade ska känna inflytande och delaktighet.

Ett arbetssätt som skapar trygghet

Som kund hos oss ska du känna dig trygg och veta att vi följer de lagar, avtal och regler som styr vår verksamhet. Insyn och öppenhet är självklart hos oss. Medinflytande är också en självklarhet.

En medarbetare som trivs och som tycker om att komma till sin arbetsplats är viktigt för oss, det återspeglar sig på våra kunder. Våra Assistenter är spjutspetsen i vår verksamhet och är ansiktet utåt till våra kunder dygnet runt. Därför är vi väldigt måna om våra medarbetare.

Vi sätter alltid våra kunder och deras behov och önskemål i centrum när vi utformar den personliga assistansen. Målet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån de rättigheter som finns och de egna förutsättningar varje enskild kund har.

Dessutom präglas vårt arbetssätt av att vi:

  • Utformar vår personliga assistans enligt riktlinjerna i LSS
  • Strävar efter att våra assistenter är stolta över sitt arbete och prestation eftersom vi vet att det ger trivsel på jobbet och en bra relation till dig som kund
  • Får våra anställda att känna sig uppskattade på jobbet
  • Får våra kunder och assistenter att känna sig trygga
  • Ständigt strävar efter att förbättra våra tjänster och alltid erbjuda personlig assistans av bästa möjliga kvalitet

Har du idéer eller synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbetssätt? Hör gärna av dig till oss!

Kund med sin assistent

Viktiga länkar

AIAI

Tidsredovisning för assistenter

kommunal

Assistenternas fackförening

kfo

Kollektivavtal

AIAI

Info om assistansersättning

polisen

Utdrag från belastningsregistret

arbetsförmedlingen

Lediga jobb hos oss

capio

Företagshälsovård